En av de mest kontroversielle bloggerne i Norge er Peder Are Nøstvold Jensen, best kjent som Fjordman. Han er 42 år gammel og kommer opprinnelig fra Sunnmøre. De senere årene har han gått over fra å blogge på norsk til engelsk for å nå ut til en større europeisk offentlighet. Fra tid til annen blir han beskyldt for å være høyreekstrem, ofte av kritikere som setter bloggen til Fjordman i forbindelse med terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Mye av Jensens politiske engasjement kommer etter hans studier i Egypt på begynnelsen av dette århundre. Unge Jensen var blant annet i Kairo 11. september 2001, og opplevde egypternes ambivalens til det store terrorangrepet mot amerikanske mål. Etter dette kom Jensen tilbake til Norge, og jobbet en periode i UD, samtidig som han prøvde å få trykt sine stadig mer kritiske innlegg i avisene. Fordi meningene hans ikke ble sett på som akseptable og publiserbare den gangen, endte han opp med å starte opp en egen blogg der han holdt sin identitet hemmelig. Det var i denne forbindelsen at pseudonymet Fjordman kom i bruk. Samtidig skrev Jensen også masteroppgave på Blindern om blogging, nærmere bestemt om iranske, engelskspråklige blogger. Dette pekte på lang sikt fremover mot hans egen bruk av engelsk på bloggen.

Etter ganske kort tid gikk Jensen over fra å blogge på sin egen Fjordman-blogg til å blogge på andre islamkritiske nettsteder, som for eksempel Gates of Vienna. Han ble kjent for å ta svært hardt i når han karakteriserte islam og de europeiske muslimenes tenkesett og hensikter. Samtidig var han så overbevisende i sin argumentasjon at han raskt fikk innflytelse i visse miljøer, ikke bare i Norge men i store deler av Europa.

Selv blant andre islamskeptikere regnes han gjerne som en til dels ekstrem pessimist når det gjelder Europas fremtid, fordi han ikke ser noen fredelig løsning på problemene han mener vil oppstå på sikt. Det var denne tankegangen som skal ha hatt innflytelse på blant andre Anders Behring Breivik, som inkluderte en lang rekke av Jensens essays i det såkalte manifestet han sendte ut 22. juli.

Begivenhetene den dagen skadet Fjordmans legitimitet betraktelig, blant annet fordi han tidlig i forløpet med tilsynelatende skadefryd syntes å anta at det var muslimer som sto bak angrepene. Enda verre ble det selvfølgelig da det ble klart at terroristen hadde latt seg inspirere av bloggerens ord.

På grunn av dette har det blitt enda vanskeligere enn før for Jensen å slippe til i vanlige mediekanaler, selv om han i fjor ble intervjuet av avisen Dagen i forbindelse med at han publiserte en ny bok. I denne boken forklarer han at han nå har et mer moderat syn enn det han tidligere har forfektet, men det kommer likevel frem at han fortsatt er sterkt i mot alle former for muslimsk innvandring.

Hvorvidt Jensen noensinne kan eller bør få slippe til som en legitim samfunnsdebatt i den offentlige diskurs er nok vanskelig å si. Uansett fortsetter hans aktiviteter som blogger og forfatter å tiltrekke seg oppmerksomhet fra mange.